Ingen gudstjänst på söndag

Utifrån Västra Götalandsregionens skärpta råd den 29 oktober bör “var och en […] avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar […]”. Därför upphör vi att fira gudstjänst tills vi får en bättre uppfattning om smittspridningens omfattning. Håll utkik efter vidare uppdateringar på vår hemsida!

Detaljer för plats

Kvarnbygatan 6 431 34 Mölndal

Senaste predikningar

Lär känna Kristi kärlek | Ef 2:18

Vi fortsätter att gå igenom den bön Paulus ber för församlingen i Efesos i Efesierbrevets tredje kapitel. Nu kommer vi till vad han verkligen ber till Gud för församlingen om. Det är att, när de är rotade och grundade i kärleken (som vi talade om i förra predikan) så ska de, tillsammans med alla heliga, kunna förstå bredden, längden, höjden och djupet av Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå.  Det handlar alltså om att förstå eller…

Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.
Romarbrevet 6:23