Ingen gudstjänst på söndag

Utifrån Västra Götalandsregionens skärpta råd den 29 oktober bör “var och en […] avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar […]”. Därför upphör vi att fira gudstjänst tills vi får en bättre uppfattning om smittspridningens omfattning. Håll utkik efter vidare uppdateringar på vår hemsida!

Detaljer för plats

Kvarnbygatan 6 431 34 Mölndal

Senaste predikningar

Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.
Romarbrevet 6:23