Ingen gudstjänst på söndag

Utifrån Västra Götalandsregionens skärpta råd den 29 oktober bör “var och en […] avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar […]”. Därför upphör vi att fira gudstjänst tills vi får en bättre uppfattning om smittspridningens omfattning. Håll utkik efter vidare uppdateringar på vår hemsida!

Detaljer för plats

Kvarnbygatan 6 431 34 Mölndal

Senaste predikningar

Falska bröder illustrerade | Jud 11-13

Vi återvänder till Judas brev – detta korta, men kraftfulla brev som manar de heliga till kamp för att bevara den tro som överlämnats till dem en gång för alla. Judas brev är en stridsskrift, och den slösar inte ett enda ord. Den talar om en kamp som är verklig och som är kostsam. Varför manar han dem till kamp? För att han har fått reda på att det har nästlat sig in vissa personer som skadar församlingen. Det är…

Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.
Romarbrevet 6:23