Gudstjänster

Kvällsgudstjänst

Bön, delgivning och Herrens måltid. David Spjuth, Nehemja 9

Kvällsgudstjänst

Bön, delgivning och Herrens måltid. Nima Motallebzadeh, Nehemja 10

Kvällsgudstjänst

Bön, delgivning och Herrens måltid. Johannes Emilsson, Nehemja 11:1-12:26

Kvällsgudstjänst

Bön, delgivning och Herrens måltid. Nima Motallebzadeh, Nehemja 12:27-47