Välkommen till gudstjänst i Fågelbergskyrkan

Vi vill vara en bibliskt och historiskt förankrad kristen gemenskap som i allt söker leva till Guds ära och njuta av honom. Vi följer en vilsam puls där söndagen – Herrens dag – är central, då vi samlas till gudstjänst kl 10:30 och 17:00. Välkommen!

Detaljer för plats

Östra Falkgatan 9 431 33 Mölndal

Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.
Romarbrevet 6:23

Kommande gudstjänster