Past Events

Kvällsgudstjänst

Bön, delgivning och Herrens måltid. Jimmy Karlsson, Nehemja 8

Kvällsgudstjänst

Bön, delgivning och Herrens måltid. Ben Clark, Nehemja 7

Kvällsgudstjänst

Bön, delgivning och Herrens måltid. Emanuel Slettengren, Nehemja 6

Kvällsgudstjänst

Bön, delgivning och Herrens måltid. Jonatan Keil, Nehemja 5

Kvällsgudstjänst

Bön, delgivning och Herrens måltid. Jimmy Karlsson, Nehemja 4

Kvällsgudstjänst

Bön, delgivning och Herrens måltid. Nima Motallebzadeh, Nehemja 3

Kvällsgudstjänst

Bön, delgivning och Herrens måltid. Jonah Fransson, Nehemja 2

Förmiddagsgudstjänst

Predikan: Ben Clark, 1 Mos 13. Gemensam (gratis) lunch efter gudstjänsten. Därefter dopförrättning vid Fiskebäcksbadet. Kläder efter väder!

Kvällsgudstjänst

Bön, delgivning och Herrens måltid. Anders Berg, Nehemja 1

Kvällsgudstjänst

Bön, delgivning och Herrens måltid. Jonah Fransson, Nehemja 1

Kvällsgudstjänst

Bön, delgivning och Herrens måltid. Johannes Emilsson, Esra 10

Kvällsgudstjänst

Bön, delgivning och Herrens måltid. Emanuel Slettengren, Esra 9

Förmiddagsgudstjänst – FÖRSAMLINGSHELG

Under helgen 23-24 oktober är församlingen bortrest på församlingshelg på Gransnäs Ungdomsgård. Därför utgår gudstjänsten i Mölndal. Predikan: Anders Berg, Habackuks bok

Kvällsgudstjänst

Bön, delgivning och Herrens måltid. Nima Motallebzadeh, Esra 8

Kvällsgudstjänst

Bön, delgivning och Herrens måltid. Jimmy Karlsson, Esra 7.

Kvällsgudstjänst

Bön, delgivning och Herrens måltid. Ben Clark, Esra 6.